Mevlud 2011 - manifestim ne xhamine shqiptare ne hamburg, Manifestimi i ditelindjes se profetit a.s. si dhe festimi i 3vjetorit te pamvaresise se kosoves. kamera: haxhi sheipi ort der aufnahme: albanische moschee. Kalendari festave 2017 - ministria administrates publike, Në pajtim me nenin 2 dhe nenin4 të ligjit nr. 03/l-064, për festat zyrtare në republikën e kosovës. u skladu sa clanom 2 clana 4 zakona br.03/l-064, o. Aï el-fitr — wikipé, L'aïd el-fitr ou 'aïd al-fitr (arabe : ʿīd al-fiṭr, عيد الفطر, fête de la rupture) est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de ramadan.

Kosovo public holidays 2018 (europe) - qppstudio.net, Kosovo 2018 public holidays national holidays. professional, updated daily, intrusive ads. ()1989-2018 alter ego services olivier beltrami.. http://www.qppstudio.net/publicholidays2018/kosovo.htm Qendra pë studime islame - peacetv shqip live!, Kliko mbi llogon peacetv-ë dhe shikoje programin live (ë kohë reale) - 09:30 - 22:00 (12 ë). http://www.qsi-ks.com/webi/live.php Www.albeu., Vret 300 mijë njerë, 96 vjeçari ërkon falje pë krimet kryera oskar grening, 96-vjeçar, një ish ushtar nazist, cili ënua katë vjet burg. http://www.albeu.com/kerko.php

Nothing Found

Sorry, but nothing matched your search criteria. Please try again with some different keywords.